Our Bangkok Photographer
Our Warsaw Photographer
London Photographer Contact

adsOffer:
-Special Offers
-BOUDOIR !!!
-Photography Courses
-Glamorous Makeover
-Model Portfolio
-Headshots
-Family, Friends
-Commercial
-Event
-Wedding
-Reportage
-Advertising
-Fashion
-Travel
- London Photography Studio
Partners

Bangkok Property Agency for Expats
Home > Documentary Photography > Municipal dump in Campina Grande - Reportage

Click to view full size image
[Polish]
Miejskie wysypisko śmieci w Campina Grande (stan Paraíba, Brazylia). Ludzie pracujący tutaj zajmują się ?recyclingiem?. Wygrzebują z śmieci co się da. Papier, szkło, metal ..... Sprzedają na wagę. Dostają 0,12 R$ (0,05 Euro) za kilogram plasticu. Smród, bród, ubóstwo. Oczekiwanie na kolejne ciężarówki ze śmieciami. Prowizoryczne ?domki? zbudowane z czego się da ? folia, plastic, drzewo, jakiś kawałek blachy. W czasie deszczu i podczas upałów służą za schronienie. Ludzie ..... Nie wyglądają na nieszczęśliwych. Są uśmiechnięci. Po prostu wykonują swoją niełatwą pracę. Głęboko wierzą w Boga. ?On ma nas w swojej opiece.? Większość z nich jest analfabetami. Rodzą się i umierają w tym miejscu. Nie znają innego życia. W pobliskiej szkole, prowadzonej przez misjonarzy, uczy się zaledwie kilka osób. Nie czują takiej potrzeby. Czy to coś zmieni w ich zyciu? Żyją z dnia na dzień....
Dlaczego tak wiele ludzi w zachodnich krajach cierpi na depresje? Mają wszystko. Ludzie z wysypiska nie mają nic. Ale może mają jaką wiarę, przyjaźń, poczucie przynależności do wspólnoty. Dobrobyt prowadzi do izolacji. Ludzie bogacą się, otoczeni całą masą przedmiotów (domy,samochody, wyposażenie ....). Zaczynają skupiać się na tym co mają, tracą prawdziwe relacje z innymi ludźmi?

[English]
Municipal dump in Campina Grande (state of Paraíba, Brazil). People working in here deal with ? recycling ?. They pull out from the garbage everything they can. Paper, glass, metal.... Then they sell it per kilo. They are paid 0,12 R$ ( 0,05 euro) per kilogram of plastic. Stink, dirt, poverty. Waiting for next trucks with garbage is a part of their life here. Small, provisionally bulit ?houses? made of anything they can find here - foil, plastic, wood, some scrap of metal sheet. In the time of rain or heat they serve as a shelter. People in here? They do not look unhappy. They smile. They work they carry out is not an easy one. But they profoundly believe in God. ?He will take care of us?. Most of them is illiterate. They are born here and they die in this place. They do not know other life. Only a few people attend nearby school, lead by missionaries. They do not feel such need. ?Is it going to change our life anyhow?? They just live from day to day.
Wonder, why are so many people in westarn countries depressed? They have everything. The Dump People have nothing; but perhaps they have a beliefs, friendships, the feeling of belonging to a community. The welthiness tends to isolate people. They are just richer and richer, surrounded by lots of things (houses, cars, equipment, etc.), they tend to play with it and lose true relations with other people?Talents Database in Asia

Casting Calls in Asia
Jobs for Models, Photographers in Asia
Models in Asia - Pictures
Film, Video Crew in Asia- Pictures
Model and Photographers Groups in Asia
Model, Actor, Photographers, Stylists, Make-up Artists Events in Asia
-APH Site maps


London Photography Studio London Photographer Services Photography Albums
allPhoto London
55 Holmes Road
NW5 3AN London
How to get to our London Photographic Studio?

Bangkok Photography Studio
- Bangkok, Thailand - Photographer
- Photography News, Bangkok
- Photography Blog, Bangkok
- Photograper Portfolio, Bangkok, Thailand

Fotograf Warszawa
Warsaw Photographer
- Portrait & Headshot Photographer
- Boudoir Photographer
- Makeover Photographer
- Model Portfolio Photographer
- Commercial Photographer
- Fashion Photographer
- Event Photographer
- Family Photographer
- Wedding Photographer
- DSLR Photography Course
- Intermediate Photography Course
- DSLR Photography Course
- London Photography Course
- allPhoto Photographer in Warsaw, Poland
- allPhoto Photographer in Bangkok
- Fashion, Beauty, Catalog Photography
- Commercial, Advertising Photography
- Model Portfolio Session
- Makeover Session
- Catwalk Photography
- Celebrity Photography
- Headshot , Portrait Session
- Family, Kids, Friends, Couples - Portrait Session
- Events Photography
- Wedding Photography
- Party Photography
- Boudoir / Glamour Photography Session
- Editorial Photography
- Documentary, Current Affairs Photography
- Travel Photography